Сивчани на 47. фестивалу драмских аматера села Србије – “Федрас“

55. фестивалу музичких друштава Војводине
9. oktobar 2018.
55. Фестивал музичких друштава Војводине
14. oktobar 2018.