Женска певачка група ’’Бјеласица’’ чува и изовди песме из Црне Горе.

bijelasica_1

bijelasica_2