Дом културе Сивац
25223 Сивац
М.Тита 195
Тел: 025/711-055