Пријем нових ученика у музичку школу за школску 2022/2023. годину

Одржано ауторско вече
3. jun 2022.
Гоставања драмске секције
10. jun 2022.