Представа „Каква ти је жена-такав ти је живот“

Дечија представа “Мало краљевство“
9. februar 2022.
Драма „Соба моје младости“
15. februar 2022.