Фестивал „Ивањско цвеће – чувари традиције војвођанских Срба староседелаца

Успех драмсе секције ‘’Велимир Сандић-Вељко’’ са представом ‘’Кад сам био гарав’’
8. maj 2018.
Гостовање Дома културе Сивац у сомборском позоришту
25. maj 2018.