56. Општинска смотра музичко-фолклорног стваралаштва Руски Крстур

17. Ивањско цвеће
18. maj 2016.
ДОМ КУЛТУРЕ СИВАЦ
5. oktobar 2016.