47. Фестивал драмских аматера села Србије

55. Фестивал музичких друштава Војводине
14. oktobar 2018.
34. ФАМУС – Фестивал акустичарске музике
25. oktobar 2018.