22. Новогодишње наградно посело

Наступ у Хрватској
22. decembar 2018.
Пројекција романтичне комедије “Такси блуз“
3. februar 2019.