Зимски концерт фолклорног ансамбла Сивац ”Ајд’ на рогаљ момче” 23.02.2020. год.