Драма „Соба моје младости“
15. februar 2022.
Концерт новосадске групе Херценшлус
23. februar 2022.