Учешће на прослави дана места Нове Црвенке 15.09.2019. год.