Основана дечја драмска секција

Зимски концерт фолклорног ансамбла Сивац ”Ајд’ на рогаљ момче“
18. februar 2020.
Одржан Зимски концерт фолклорног ансамбла „Ајд’ на рогаљ момче“
24. februar 2020.