Kulturni centar Kula – ”Traktat o sluškinjama”, Sivac 20.03.2017. god.