Културни центар Кула – “Трактат о слушкињама“, Сивац 20.03.2017. год.