КУД “Др.Хавијел Костељник“ Кула – “Милионерка“, Сивац 29.03.2018. год.