“Говор шара” изложба сивачких ћилима 25.05.2018. год.