Зонска смотра музичког-фолклорног стваралаштва
24. maj 2014.
15. “Ивањско цвеће“ Сивац
3. jul 2014.