Dom kulture Sivac dramska sekcija ”Velimir Sandić-Veljko”, ”Kad sam bio garav” 26.03.2018. god.