Дом културе Сивац драмска секција “Велимир Сандић-Вељко“, “Кад сам био гарав“ 26.03.2018. год.