Дом културе Руски Крстур “Служавке“ у режији Владимира Нађ Аћима 30.03.2023. год.