Дом културе Руски Крстур Драмски студио “Арт“ – “Кривица“ 26.03.2022. год.