Акустичарско веће са Ивицом Лешчешен 29.11.2019. год.