59. Општинска смотра изворног музичког и фолклорног стваралаштва Руски Крстур 12.05.2019. год.