Учешће ансамбла Дома културе на међународном фестивалу