Драма „Соба моје младости“
15. фебруара 2022.
Концерт новосадске групе Херценшлус
23. фебруара 2022.