Зонска смотра музичког-фолклорног стваралаштва
24. маја 2014.
15. “Ивањско цвеће“ Сивац
3. јула 2014.