Чланови Доме културе Сивац на међународном сабору фолклора у Мађарској

Дечји филм „Maчке у музеју“
26. август 2023.
Дом културе Сивац уписује децу у школицу фолклора
20. септембар 2023.