Пласман на Зонску смотру драмског аматерског стваралаштва