Свечаном изложбом Радета Павлова почело „Ивањско цвеће“