Гитара са маском и белим луком

Конкурс је завршен
2. децембра 2020.
Учесници 36. ФАМУС-а (онлајн)
10. децембра 2020.