Uspesi dramske sekcije, folklornih ansambala, pevačkih grupa i solista Doma kulture Sivac!