73. Општинска смотра драмског стваралаштва

Зимски концерт “Вече народнох песама и игара“
19. фебруар 2019.
Пласман на зонску смотру
3. април 2019.