22. Новогодишње наградно посело

Наступ у Хрватској
22. децембар 2018.
Пројекција романтичне комедије “Такси блуз“
3. фебруар 2019.