Сивчани на 47. фестивалу драмских аматера села Србије – “Федрас“

55. фестивалу музичких друштава Војводине
9. октобар 2018.
55. Фестивал музичких друштава Војводине
14. октобар 2018.