20. децембар 2017.
Концерт народних песама и игара фолклорних група
21. фебруар 2018.