16. ИВАЊСКО ЦВЕЋЕ Сивац 29. и 30. мај 2015. год.
21. мај 2015.
Сивачка школа за гајдаше
20. јун 2015.