Хладна Кула са великом пажњом одгледала нашу представу