Гоставања драмске секције

Пријем нових ученика у музичку школу за школску 2022/2023. годину
8. јуна 2022.
Летњи концерт
11. јуна 2022.