Пријем нових ученика у музичку школу за школску 2022/2023. годину

Одржано ауторско вече
3. јуна 2022.
Гоставања драмске секције
10. јуна 2022.