Представа „Каква ти је жена-такав ти је живот“

Дечија представа “Мало краљевство“
9. фебруара 2022.
Драма „Соба моје младости“
15. фебруара 2022.