73. Општинска смотра драмског стваралаштва

Зимски концерт “Вече народнох песама и игара“
19. фебруара 2019.
Пласман на зонску смотру
3. априла 2019.