22. Новогодишње наградно посело

Наступ у Хрватској
22. децембра 2018.
Пројекција романтичне комедије “Такси блуз“
3. фебруара 2019.