Успех драмсе секције ‘’Велимир Сандић-Вељко’’ са представом ‘’Кад сам био гарав’’

Промоција нове књиге о Сивцу
30. априла 2018.
Фестивал „Ивањско цвеће – чувари традиције војвођанских Срба староседелаца
21. маја 2018.