20. децембра 2017.
Концерт народних песама и игара фолклорних група
21. фебруара 2018.