Зонска смотра музичког-фолклорног стваралаштва

Хуманитарни концерт
18. маја 2014.
Гајдашки етно камп
22. јуна 2014.