Пласман старијег узраста деце

Музички фестивал деце Војводине
2. јуна 2013.
Учешће на Фестивалу украјинске културе “Калина“ 2013.
5. јуна 2013.